Še vedno uporabljate ročne, excel ali word programe za izdajo faktur!

Stranke našega servisa lahko uporabljajo program Vasco za pisanje dobavnic, fakturiranje, zbirno fakturiranje, potne naloge in podobno.

Podatki so varno shranjeni na našem strežniku in redno varnostno arhivirani. Če se vam zgodi, da vaš računalnik odpove sodelovanje, niste ničesar izgubili. Enostavno naložite program na drug računalnik in vsi podatki se sinhronizirajo. Nadaljujete z delom.

Če vas zanima uporaba, napišite sporočilo v Help-Desk in vse bomo uredili.

Share This